Zapraszamy do udziału online w debacie

pn. Powietrze z klimatem

7 grudnia 2022 roku

 

Debata Powietrze z klimatem odbywa się w trudnym czasie nawarstwiania problemów środowiskowych, klimatycznych, gospodarczych i geopolitycznych mających wymiar globalny, ale przede wszystkim dotykający lokalne społeczności.

Bieżące problemy gospodarcze ze zwiększającą się skalą inflacji prowokują pytania o strategiczne priorytety działań. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony powietrza i klimatu.

Debata Powietrze z klimatem jest samorządową inicjatywą poświęconą dążeniom miasta do neutralności klimatycznej oraz walki ze smogiem w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń zaprosiliśmy przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowych, społecznych, służby zdrowia, a także znaczących przedsiębiorstw na terenie Poznania skutecznie wdrażających rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Chcemy, by debata Powietrze z klimatem była kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tą tematyką – z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców i podmiotów. Poznań stara się prowadzić szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich mieszkańców.

 

Właściciel kanału nie dodał jeszcze żadnej transmisji...

Prelegenci
Piotr Bryja
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
prof. dr hab. Bogdan Chojnicki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Anna Graczyk
Aquanet S.A
Danuta Jankowiak-Krysiak
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Jan Pic
Veolia Energia Poznań S.A.
Piotr Siergiej
Polski Alarm Smogowy
dr n. med. Hanna Winiarska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Magdalena Żmuda
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Powietrze z klimatem”

 

11:00 – 11:10 Powitanie

Bartosz Guss, III Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

 

Panel I Dążenie miasta do osiągnięcia neutralności klimatycznej

11:10 – 11:20 Wstęp do dyskusji

11:20 – 12:20 Dyskusja panelowa

Jan Pic, Veolia Energia Poznań S.A.
Piotr Bryja, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Anna Graczyk, Aquanet S.A
prof. dr hab. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12:20 – 12:30 Przerwa

 

Panel II Ochrona powietrza i walka ze smogiem

12:30 – 12:40 Wstęp do dyskusji

12:40– 13:40 Dyskusja panelowa

Danuta Jankowiak-Krysiak, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
dr n. med. Hanna Winiarska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy
Magdalena Żmuda, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

13:40 – 13:50 Podsumowanie i zakończenie

 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu