Zapraszamy do udziału w konferencji

pn. Klimat i środowisko

w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO,

19 października 2023

Druga edycja konferencji Klimat i środowisko odbywać się będzie w gorącym klimacie powyborczym, kiedy oczy wszystkich skierowane będą na scenę polityczną naszego kraju. Tematyka związana z nawarstwiającymi się problemami środowiskowymi, klimatycznymi, mającymi wpływ na kondycję miasta ma zwrócić uwagę naukowców, urzędników i mieszkańców polskich miast na wyzwania, które nas czekają niezależnie od opcji politycznej, która będzie rządzić Polską.

Wyzwania stojące przed nowymi władzami państwa i miasta prowokują pytania o strategiczne priorytety rozwoju. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony środowiska i ochrony klimatu, w szczególności zaś zagadnień dotyczących perspektyw retencjonowania wody w mieście i działań mających na celu poprawę mikroklimatu poprzez tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów.

Konferencja Klimat i środowisko jest samorządową inicjatywą poświęconą zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń zaprosiliśmy poznańskich naukowców i znawców tematyki, jak i przedstawicieli innych polskich miast skutecznie wdrażających rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Chcemy, by konferencja Klimat i środowisko była kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tą tematyką – z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców i podmiotów. Poznań stara się prowadzić szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich mieszkańców.

 

Właściciel kanału nie dodał jeszcze żadnej transmisji...

PRELEGENCI
Marcin Lasek Urząd Marszałkowski,
Departament Polityki Regionalnej

Bio Abstrakt

Prezes zarządu Hanna Madajczyk Aquanet Retencja Sp. z o.o.

Bio Abstrakt

Prezes Jolanta Ratajczak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bio Abstrakt

Magdalena Biela Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone", Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

Bio Abstrakt

Profesor nadzwyczajny SGGW
dr hab. Jacek Borowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bio Abstrakt

Izabela Dutkowiak Zastępca Dyrektora
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania

Bio Abstrakt

Prof. Mariusz Lamentowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bio Abstrakt

Dr Jan Kaczmarek Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bio Abstrakt

Dr Mikołaj Kaczmarski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bio Abstrakt

Prof. Anna Januchta-Szostak Politechnika Poznańska

Bio Abstrakt

MODERATOR
Krzysztof Mączkowski Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Bio

Konferencja Klimat i Środowisko, Poznań 2023

10:00-10:30

Rejestracja uczestników

10:30-10:40

Powitania

Panel I wprowadzający

10:40-10:55

Torfowiskowe rozwiązania oparte na zasobach przyrody: potencjał i przyszłość – prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:00-11:10

Ochrona zasobów wodnych i płazów a rozwój miasta. Omówienie wybranych projektów zrealizowanych w Poznaniu – dr Mikołaj Kaczmarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11:10-11:25

Mała retencja a istniejące siedliska gatunków chronionych czyli przetrwanie płazów tkwi w szczegółach – dr Jan Kaczmarek, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Stobrawski Park Krajobrazowy

11:25-11:40

Retencja w krajobrazie miejskim w odniesieniu do Poznania – prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska

11:40-11:50

Dyskusja

11:50-12:05

Przerwa kawowa

Panel II- zielone dachy

12:05-12:20

Możliwość zastosowania roślin terenów przemysłowych w rozwoju zielonej infrastruktury miast na przykładzie dachów zielonych – Magdalena Biela, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

12:20-12:35

Zewnętrzne ogrody wertykalne – nauka z praktyką. dr hab. Jacek Borowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

12:35-12:50

Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania. Izabela Dutkowiak, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania

12:50-13:00

Dyskusja

13:00-13:10

Przerwa kawowa

Panel III - Retencja

13:10-13:25

Adaptacja do zmian klimatu – wsparcie z ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski – Marcin Lasek, Urząd Marszałkowski

13:25-13:40

Czy w przestrzeni miejskiej można zagospodarować wody opadowe i roztopowe korzystając z rozwiązań opartych na naturze? – Hanna Madajczyk, Aquanet Retencja Sp. z.o.o.

13:40-13:55

Oferta WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie finansowania działań mających na celu zwiększenie retencji – Jolanta Ratajczak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

13:55-14:05

Dyskusja

14:05-14:15

Podsumowanie i zakończenie