Informacje o kanale

Zapraszamy do udziału online w debacie

pn. Powietrze z klimatem

7 grudnia 2022 roku

 

Debata Powietrze z klimatem odbywa się w trudnym czasie nawarstwiania problemów środowiskowych, klimatycznych, gospodarczych i geopolitycznych mających wymiar globalny, ale przede wszystkim dotykający lokalne społeczności.

Bieżące problemy gospodarcze ze zwiększającą się skalą inflacji prowokują pytania o strategiczne priorytety działań. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony powietrza i klimatu.

Debata Powietrze z klimatem jest samorządową inicjatywą poświęconą dążeniom miasta do neutralności klimatycznej oraz walki ze smogiem w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń zaprosiliśmy przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowych, społecznych, służby zdrowia, a także znaczących przedsiębiorstw na terenie Poznania skutecznie wdrażających rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Chcemy, by debata Powietrze z klimatem była kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tą tematyką – z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców i podmiotów. Poznań stara się prowadzić szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich mieszkańców.